W niedługim czasie na liście dostępnych usług audytorskich pojawią się nowe związane z analizą bezpieczeństwa i konfiguracji systemów za pomocą narzędzi dostarczanych przez Network Associates. Evercom będzie także dążył do uruchomienia tych usług w systemie ASP.