Polityka przedsiębiorstwa, oprócz postawionych przed pracownikiem ekonomicznych celów i zadań, musi obejmować inne zagadnienia takie jak: środowisko, jakość, bezpieczeństwo pracy, współpraca z klientem i urzędami czy zobowiązanie do przestrzegania prawa. Polityka środowiskowa powinna odzwierciedlać zobowiązania przedsiębiorstwa w zakresie jego dostosowywania się do przepisów prawnych. Musi być okresowo weryfikowana i dostosowywana do zmian otoczenia. Powinna również być zrozumiała dla wszystkich pracowników. Pracownicy ci powinni być świadomi własnej odpowiedzialności za stałe oraz skuteczne proekologiczne działanie swoje i swojej firmy.

Evercom istnieje na rynku polskim od 1991 roku i od początku swojej działalności dokładała starań aby jej działania przynosiły pozytywne efekty dla ochrony środowiska. Osiągamy je realizując zasadę “myśl globalnie – działaj lokalnie” przez planowanie działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, które mają kluczowe znaczenie dla skutecznego i efektywnego zarządzania ochroną środowiska w firmie. Wdrożenie polityki środowiskowej przynosi firmie wiele korzyści. Do najważniejszych z nich należą:

 • społeczna akceptacja funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • podniesienie renomy przedsiębiorstwa wśród klientów,
 • podniesieni wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach partnerów,
 • motywacja załogi,
 • zdobycie przewagi nad konkurencją (firmy przodujące w nowoczesnych rozwiązaniach popierają zaostrzenie norm dotyczących ochrony środowiska),
 • ułatwienie dostępu do kapitału,
 • ułatwienie uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.

Program poprawy środowiska
W Evercom posiadamy ciągle aktualizowany Program Poprawy środowiska, który stworzyliśmy analizując cykl życia produktów w firmie oraz wszelkie procesy zachodzące w podczas działania firmy. Na Program Poprawy środowiska składają się zorganizowane i ciągłe działania, których celem jest zapobieganie powstawaniu i systematyczna redukcja zagrożeń dla środowiska. Ochrona środowiska to obowiązek każdego z pracowników zaś zadaniem kierownictwa jest wyrobienie i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska u wszystkich pracowników. Program poprawy ochrony środowiska w Evercom zakłada min.:

 • weryfikację naszych dostawców i podwykonawców pod względem pozostawania w zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
 • podczas procesów projektowych zawsze brane są pod uwagę zagadnienia ochrony środowiska,
 • używamy tylko atestowanych środków ochronnych i czyszczących,
 • używamy tylko atestowanych opakowań i w miarę możliwości zastosowania używamy opakowań z surowców wtórnych nadających się do recyklingu,
 • zapewniamy naszym klientom możliwość odbioru powrotnego dostarczonych przez nas produktów,
 • współpracujemy z firmami zajmującymi się recyklingiem i utylizacją odpadów,
 • nie sprzedajemy urządzeń z materiałów zakazanych lub wymagających szczególnej uwagi,
 • postępowanie zgodne z instrukcją z produktami po zakończeniu okresu ich użyteczności.

W celu ochrony środowiska stosujemy przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych najlepsze możliwe rozwiązania techniczne. Regularnie kontrolujemy przestrzeganie wyżej wymienionych zasad i nadzorujemy skuteczność naszego systemu zarządzania ochroną środowiska. Wyniki kontroli są analizowane i jeśli wymagają ulepszeń, natychmiast je wprowadzamy. EVERCOM przygotowuje się do wdrożenia i uzyskania certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

Instrukcje postępowania z produktami po zakończeniu okresu ich użyteczności
Wszystkie produkty po zakończeniu okresu ich użyteczności należy zakwalifikować do odpowiedniej grupy produktów i postępować dalej zgodnie z instrukcja postępowania dla danej grupy:

Grupa Opis Instrukcja
Grupa I

Produkty nie stanowiące zagrożenia dla środowiska i nie wymagające szczególnej uwagi

Produkty szkodliwe dla środowiska lub dla życia i zdrowia

Grupa II

Produkty nie stanowiące zagrożenia dla środowiska wymagające szczególnej uwagi

Skontaktować się z firmą zajmująca się odbiorem odpadów i uzgodnić sposób odbioru (dotyczy produktów o ponadstandardowych gabarytach lub nietypowych kształtach)

Grupa III Produkty stanowiące zagrożenia dla środowiska

Przechować w wyznaczonym miejscu w firmie, skontaktować się z przedstawicielem firmy zajmującej się utylizacją (dotyczy np. sprzętu komputerowego, baterii, materiałów z tworzyw sztucznych itd.)

Grupa IV

Produkty szkodliwe dla środowiska lub dla życia i zdrowia

Zawiadomić odpowiednie służby państwowe

 

Program odbioru produktów od klienta
1. Poinformować klienta o możliwości odbioru powrotnego dostarczonych produktów.
2. Uzgodnić warunki odbioru.
3. Po odebraniu postępować zgodnie z Instrukcją postępowania z produktami po zakończeniu okresu
ich użyteczności.

 

Akty prawne z zakresu ochrony środowiska:

 • Ustawa o ochronie środowiska
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa o opakowaniach i odpadach z opakowań
 • Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi opadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw
 • Dyrektywa Rady UE 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń (tzw. Dyrektywa IPPC)