Naszą misją jest pomagać Klientom w osiągnięciu przez nich sukcesu, wdrażając najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne poszerzające ludzkie możliwości we wszystkich dziedzinach życia. Pragniemy, by praca z systemami informatycznymi weszła do sfery naturalnej i intuicyjnej działalności człowieka, przynosząc mu wielowymiarowe korzyści i zachowanie zrównoważonego rozwoju.

Wierzymy, że dostarczane przez nas innowacyjne technologie cyfrowe, użytkowane mądrze i rozwagą będą wspierać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dotyczy to szczególnie systemów bezpieczeństwa, stanowiących jeden z najważniejszych obszarów naszej działalności, które muszą zapewniać właściwą równowagę między bezpieczeństwem a wolnością.

W naszym działaniu definiujemy następujące zasady.

Dostarczać Klientom wyraźnych korzyści i satysfakcji z dostarczanych przez nas systemów informatycznych o najwyższej jakości. Realizując zamiary i spełniając oczekiwania Klientów zbudować wzajemną lojalność i uznanie.

Osiągać zamierzone zyski, gdyż stanowi to ekonomiczną istotę działalności przedsiębiorstwa i umożliwia rozwój, zapewniając środki do realizacji naszej misji.

Działać w obszarach, w których wykorzystanie oferowanych przez nas technologii jest opłacalne dla Klientów, daje im możliwość rozwoju i przynosi zyski. Zapewniać szeroki zakres produktów i usług uwzględniających specyfikę rynkową, standardy branżowe, najlepsze praktyki i wymagania indywidualne użytkowników. Umożliwić pełne wykorzystanie zalet i możliwości systemów informatycznych przy najniższym koszcie zakupu i eksploatacji.

Stale rozwijać się, badać oczekiwania Klientów, dostosowywać swoją ofertę i zaspakajać ich faktyczne potrzeby . Dbać o jakość produktów i usług stale analizując ich przydatność dla odbiorców.

Zapewnić pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia związane z wynikami ich działalności oraz przyjazne miejsce pracy umożliwiające realizację aspiracji zawodowych i osobistych. Doceniać ich osiągnięcia i zagwarantować uczestnictwo w sukcesie firmy.

Kierować się profesjonalizmem rozumianym jako zbiór zasad określających klarowną organizację firmy i jasne procedury działania zgodne z etyką i obowiązującym prawem.

Realizować cele w poszanowaniu dla reguł zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz wartości humanistycznych.