GDPR – General Data Protection Regulation 

Unijne rozporządzenie tzw. RODO zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

Evercom pomaga firmom w dopasowaniu systemów informatycznych oraz procesów wewnętrznych do wymagań GDPR.

Nowe regulacje mają na celu stworzenie ram prawnych, w których zmieszczą się sieci społecznościowe, blockchain, big data, cloud, technologie ubieralne, rozszerzona rzeczywistość, geolokalizacja i inne zjawiska społeczeństwa informacyjnego. Nowe wytyczne obejmą wszystkie podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane osobowe osób fizycznych. Rozporządzenie to precyzuje nie tylko zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, ale także określa konsekwencje wynikające z ich naruszenia. Kary będą mogły sięgać nawet 20 mln EUR lub odpowiednio do 2 lub do 4% całkowitego rocznego obrotu ukaranego przedsiębiorcy za poprzedni rok obrotowy.


 

Wybrane realizacje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wdrożenie nowoczesnych zabezpieczeń ochrony systemu informatycznego i informacji. Zintegrowany systemu bezpieczeństwa dla 21 000 stacji roboczych i 500 serwerów w całym kraju. Ochrona przed szkodliwym kodem, infekcjami wirusowymi oraz atakami i konsolidacją informacji o zagrożeniach. Implementacja zabezpieczeń opartych na zdublowanych silnikach zabezpieczeń. Centralizacja zarządzania i monitoringu. Obsługa systemów wydzielonych bez dostępu do sieci zewnętrznych. Wdrożenie rozwiązania, integracja i wsparcie techniczne 7×24 on-site. Szkolenie 150 administratorów ZUS.

PKO Bank Polski

Dostawa i wdrożenie zaawansowanego systemu ochrony przed włamaniami – Intrusion Prevention Systems. System zapewnia inspekcję ruchu perymetrycznego oraz ochronę usług elektronicznych świadczonych przez bank. Wdrożone mechanizmy behawioralne, ochrona anty DDoS, blokowanie podatności 0-day. Pełna redundancja systemu bezpieczeństwa. Centralne zarządzanie, analityka i monitorowanie z możliwością kreowania i aktualizacji własnych sygnatur kodu szkodliwego i zachowań. Wsparcie techniczne, pomoc w strojeniu. Wdrożenie bez przerywania ciągłości usług biznesowych banku.

Małopolski Urząd Wojewódzki

Budowa systemu udostępniania e-usług publicznych w Małopolsce – etap II. Podniesienie standardów instytucji administracji rządowej w zakresie informatyzacji procedur w urzędach, bezpieczeństwa IT, stosowania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych, wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (PUW) w województwie. Budowa prywatnej chmury obliczeniowej administracji zespolonej. Rozbudowa centralnej architektury CPD, sieci i systemów bezpieczeństwa. Wyposażenie punktów kancelaryjnych i sprzętu stanowiskowego. Wdrożenie i wsparcie techniczne 7 x 24.