Centrum Edukacyjne Evercom

Centrum Edukacyjne Evercom prowadzi działalność szkoleniową. Realizujemy szkolenia autoryzowane producentów, szkolenia autorskie oraz szkolenia dedykowane. Szkolenia odbywają się w trybach stacjonarnych lub u Klienta.

 

Szkolenia VIP Cyber

Szczególną i unikalną na rynku ofertę stanowią szkolenia VIP Cyber dedykowane dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla sektora publicznego.

Szkolenia są realizowane w formule spotkań dla indywidualnych słuchaczy lub grup. Ich zakres, szczegółowa tematyka dopasowane do potrzeb konkretnych osób, sposób prezentacji oraz harmonogram są precyzyjnie  uzgadniane przed szkoleniem.

Szkolenia VIP Cyber mogą obejmować szkolenie podstawowe oraz pakiet spotkań aktualizujących i poszerzających realizowany w odstępach czasu.

 

Szkolenia zagadnieniowe

Szkolenia są poświęcone problematyce wymagań stawianych przed systemami, ich projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu prawidłowości działania. Szkolenia są prowadzone na poziomach dedykowanych inżynierom lub kadrze zarządzającej IT.

Wybrane szkolenia zagadnieniowe

 • Systemy backupu i archiwizacji
 • Systemy bezpieczeństwa
 • Ochrona informacji
 • Monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych
 • Systemy pamięci masowych
 • Struktury domenowe
 • Biometria
 • Monitorowanie sieci

 

Szkolenia produktowe

Szkolenia produktowe koncentrują się na obsłudze administratorskiej, instalacji,  konfigurowaniu i wdrażaniu rozwiązań różnych producentów. Szkolenia prowadzą doświadczenia trenerzy, praktycy i inżynierowie certyfikowani przez producentów.

Wybrane szkolenia produktowe

 • 5nine Software
 • Arcserve
 • BioGuard
 • Broadcom (Brocade)
 • Check Point
 • Entrust Datacard
 • Fortinet
 • Hewlett-Packard Enterprise
 • Lumeta
 • McAfee
 • Microsoft
 • NetApp
 • Palo Alto Networks
 • Radware
 • Sophos
 • Trend Micro
 • Wheel Systems

Informacje o najbliższych szkoleniach dostępne są w dziale Aktualności

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt edukacja@evercom.pl