Zespół Evercom tworzy ok 40 osób. Są to specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu. Ich wiedza, umiejętności oraz zaangażowanie zapewniają realizację najbardziej skomplikowanych projektów.

Nasz zespół posiada ponad 120 certyfikatów specjalistycznych i inżynierskich kluczowych partnerów technologicznych.

Aby zagwarantować rozwój wiedzy naszych pracowników przechodzą oni liczne szkolenia obejmujące nie tylko problematykę bezpośrednio związaną z techniką informatyczną, ale także dotyczące zagadnień z zakresu zarządzania projektami.

Wszyscy pracownicy Evercom posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych zgodni z przepisami ustawowymi.

Łączy nas pasja w tworzeniu społeczeństwa wykorzystującego nowe technologie oraz chęć do zdobywania wiedzy i doświadczeń. Jesteśmy pewni, że nas zespół jest w stanie podjąć każde wyzwanie cyfrowej transformacji i zakończyć je sukcesem.