Evercom oferuje szybki dostęp do internetu poprzez stałe łącza radioliniowe. Od kwietnia siedziba Evercom jest połączona taką samą radiolinią z siecią EBONE. Inwestycja ta miała dwa cele. Po pierwsze – każdy z Klientów uzyskał możliwość zapoznania się w praktyce z działaniem takiego rozwiązania przed podjęciem decyzji o zakupie. Po drugie otrzymaliśmy bardzo wydajne (2 Mb/s) i stabilne łącze niezbędne dla nas przy realizacji strategii firmy skierowanej na Internet. Istniejące dotychczas łącze ziemne TP S.A. będzie wykorzystywane wyłącznie jako zapasowe.