W dniach 21-22 czerwca, w Spale, pod patronatem Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK,  odbyła się II Konferencja „Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne – Nowe technologie dla sektora kolejowego”.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Cyfryzacji, prezesi spółek Grupy PKP i PKP PLK oraz zaproszeni przedstawiciele kluczowych dostawców technologii IT dla sektora kolejowego.

Evercom uczestniczył w tym wydarzeniu. Prezes Evercom, Paweł Nogowicz zabrał głos podczas panelu dyskusyjnego poświęconego kwestiom cyberbezpieczeństwa sektora transportowego.

Konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i informacji oraz prezentacji rozwiązań dedykowanych branży kolejowej.