Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu – „Dyrektywa NIS2 dla podmiotów sektora publicznego – czy to mnie dotyczy i co z tego wynika?”

Szkolenie jest bezpłatne dla podmiotów sektora publicznego.

Termin: 17.05.2022 roku, od godz. 11, siedziba Evercom (ul. Codzienna 8c, Warszawa).

 

Szkolenie przybliży tematykę dyrektywy NIS2 ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sektora publicznego, które dotychczas nie były objęte uwarunkowaniami poprzedniej wersji dyrektywy.

Wyjaśnimy, czy i dlaczego różne podmioty mogą, wbrew optymistycznym opiniom, zostać objęte obowiązkami wynikającymi z nowej Dyrektywy. Omówimy konsekwencje wynikające z nowego prawa.

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione poniższe zagadnienia:

– NIS2 – założenia, charakter i skutki nowego prawa,

– aspekty harmonizacyjne prawa,

– zmiany na liście podmiotów objętych dyrektywą,

– kluczowe pojęcie „łańcucha dostaw”,

– wymagane zmiany w obszarze organizacyjnym i prawnym,

– konieczne zmiany i dostosowania w obszarze technologicznym zabezpieczeń.

Program szkolenia przewiduje dyskusje.

 

Szczegółowe informacje i zapisy – prosimy o kontakt tel. +48 22 678 01 12

Gorąco zapraszamy