Nowe platformy sprzętowe Anty DDoS DefensePro X firmy Radware trafiły już do oferty Evercom. Seria DefensePro X, to pięć nowych platform sprzętowych i jedna wirtualna.

Platforma DefensePro X jest zbudowana z wykorzystaniem najnowszych technologii. Urządzenia są dostępne z wydajnością do 800 Gbps, dużą gęstością portów (25G, 100G i 400G), elementami modułowymi, sprzętową akceleracją TLS. Wybrane platformy dysponują wewnętrznym obejściem optycznym.

Urządzenia DefensePro X są zarządzane przez nowy centralny system zarządzania – Cyber Controller, który zapewnia widoczność ruchu, pełna analizę i zaawansowane operacje bezpieczeństwa. Cyber Controller oferuje opcje wdrażania z przyspieszonymi poziomami orkiestracji, automatyzacji i widoczności.

DefensePro X chroni organizacje przed atakami sieciowymi, w tym DDoS, botnetami wielowektorowymi, atakami na IoT, złośliwym oprogramowaniem, wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach aplikacji i innymi rodzajami cyberataków. Zapewnia silne behawioralne mechanizmy ochrony, które znacznie ograniczają fałszywe alarmy, a zaawansowana, wbudowana ochrona ogranicza ataki DDoS warstwy aplikacji (warstwa 7) w czasie rzeczywistym.

Nowe rozwiązania wykorzystująca algorytmy oparte na uczeniu maszynowym w celu zapewnienia automatyzacji ochrony, która redukuje konieczność manualnych działań administratorów.