Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa rady Ministrów Janusz Cieszyński oraz Prezes Zarządu Evercom Paweł Nogowicz, podpisali porozumienie, ustanawiające przystąpienie Evercom do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber).

Program jest realizowany przez Ministra Cyfryzacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego celem jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Współpraca w ramach zawartego porozumienia będzie obejmować:
– podnoszenie kompetencji podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych i technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych,
– identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji oraz wypracowywanie metod zgłaszania i obsługi incydentów, w tym również organizację i udział w ćwiczeniach,
– opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń, oprogramowania i usług w sposób maksymalizujący skuteczność mechanizmów zabezpieczających (ang. Security Baselines),
– przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów i usług,
– wsparcie doradcze w zakresie ochrony przed atakami i działań podejmowanych po zaistnieniu incydentu w zakresie naruszenia cyberbezpieczeństwa,
– promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowanie partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Evercom od 30 lat jest zaangażowany w niekomercyjne projekty transformacji cyfrowej. Jednym z najważniejszych celów tych działań, było zawsze zapewnianie cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej jako niezbędnego elementu naszej suwerenności.

Informacje na stronie KPRM: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/evercom-nowym-partnerem-programu-pwcyber