Unikalne szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie osób zarządzających zabezpieczeniami w zakresie analizy rzeczywistych cyberataków, oceny sytuacji i reakcji na incydenty.

Podstawą szkolenia są ćwiczenia, które odbywają się w sieci szkoleniowej wyposażonej w zabezpieczenia NGFW, EDR, XDR) oraz indywidualne stacje uczestników zajęć wyposażone w odpowiednie narzędzia, a także różnego rodzaju serwery Web/SMB i środowisko Active Directory do wykonywania testów rzeczywistych cyberataków.

Uczestnicy zajęć wykonują techniki stosowane w rzeczywistych cyberatakach wg MITRE ATT&CK (np. OS Credential Dumping: LSASS Memory/ Security Account Manager, Web Shell, Exploitation for Privilege Escalation, Lateral Tool Transfer, Pass the Hash, Exploitation of Remote Services – Eternal, Zerologon, Print Nightmare).

Uczestnicy zajęć wykonują realne techniki ataków, spotykane w rzeczywistych działaniach cyberprzestępców i przy tym posiadają dostęp do specjalistycznych systemów cyberbezpieczeństwa (m.in. Next-Generation Firewall z kompletem funkcji bezpieczeństwa, Endpoint Detection and Response z narzędziami Live Forensics i Threat Hunting), za pomocą których obserwują w jakim zakresie w rzeczywistości, możliwe jest wykrywanie poszczególnych technik cyberataków, za pomocą specjalistycznych narzędzi zabezpieczeń.

Zapraszamy do kontaktu.