Evercom zawarł umowę partnerską z firmą SentinelOne. Dostarcza ona platformę SentinelOne Singularity XDR, która zapewnia scentralizowaną i kompleksową widoczność środowiska, pełną analitykę i automatyczną reakcję na wielowektorowe zagrożenia. Rozwiązanie zapewnia kompleksowe i jednolite wykrywanie i reagowanie na wielu poziomach zabezpieczeń, skuteczniej zabezpieczając w czasie rzeczywistym środowisko IT przed nieznanymi dotychczas atakami, niż dostępne dotychczas systemy Endpoint Protection.

Platforma SentinelOne jest dostępna w Evercom zarówno w modelu SaaS jak i on premise.