Tegoroczna XIX Konferencja „Telekomunikacja i informatyka na kolei” zgromadziła blisko 300 uczestników – decydentów spółek sektora kolejowego i najważniejszych dostawców. Spotkanie odbyło się w dniach 16-18 marca 2022 w Wiśle.

Uczestnicy poruszyli wiele obszarów tematycznych począwszy od systemów biletowych aż po analitykę danych. Kluczową tematyką były sprawy związane z cyberbezpieczństwem.

Prezes Evercom Paweł Nogowicz wygłosił wykład analizujący najważniejsze problemy cyberbezpieczeństwa na tle ostatnich wydarzeń międzynarodowych i ich wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej transportu kolejowego.

Evercom od lat należy do najważniejszych dostawców technologii informatycznych dla sektora kolejowego w Polsce.