LOGmanager umożliwia administratorom bezpieczeństwa szybki dostęp do informacji dotyczących działania systemów i eliminuje konieczność czasochłonnego, manualnego przeszukiwania i analizowania ogromnych zbiorów logów. Przeznaczony do zarządzania logami i danymi maszynowymi system, na bieżąco kontroluje sytuację w sieci, zbiera wszystkie dane i dostarcza je bezpośrednio do centrum zarządzania bezpieczeństwem.

LOGmanager dostarcza rozbudowane narzędzia do filtrowania logów, prezentowania wyników w formie wykresów, generowania raportów, a także tworzenia alertów informujących o wystąpieniu potencjalnie szkodliwych zdarzeń. System oferuje wsparcie zarówno w procesie diagnostyki, jak i rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa (responsywny interfejs umożliwiający przejście od ogółu do szczegółu – „drill down”).
Ważną cechą systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania dowodów incydentów (certyfikat ISO 27001) oraz wsparcie w spełnieniu wymagań zgodności z przepisami (np. RODO) i realizacji audytów.

LOGmanager należy do lekkich systemów SIEM. Nie obciąża systemów źródłowych, nie wymaga budowy istotnej infrastruktury serwerowej czy macierzowej, a jego wdrożenie możliwe jest w bardzo krótkim czasie.

Zapraszamy do testów.