IronNet jest producentem pierwszego na rynku zautomatyzowanego rozwiązania, które umożliwia bezpieczne, anonimowe udostępnianie informacji o zagrożeniach, wzmacnia możliwości wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie w społeczności połączonych podmiotów.

Jest to realizacja idei obrony zbiorowej łącząca firmy z podobnej branży, łańcuchy dostaw, czy też regiony geograficzne w ramach wspólnej architektury obronnej. Umożliwia podmiotom publicznym i prywatnym współpracę w celu wzmocnienia cyberochrony.

Rozwiązanie zbudowane na bazie komponentów IronDefense dostarcza wgląd w pojawiające się zagrożenia w całej społeczności w czasie rzeczywistym. IronDome zapewnia możliwość analizy oraz zajęcia się atakiem przez każdego członka społeczności IronDome niezależnie od tego gdzie ten atak wystąpił. Produkt wykorzystuje szybkie udostępnianie informacji o zagrożeniach oraz najnowocześniejsze mechanizmy analityczne w celu uzyskania niespotykanej dotychczas skuteczności w obronie zbiorowej

Termin: 14 lutego 2022 roku, od godz. 11, siedziba Evercom (ul. Codzienna 8c, Warszawa).
Uwaga – udział tylko dla osób posiadających certyfikat dostępu do informacji niejawnych.

W trakcie spotkania zostaną omówione zagadnienia:
– koncepcja, architektura i działanie systemu IronNet,
– koncepcja działania IronDome,
– metodyka wdrażania i świadczenia usług,
– mechanizmy, zakres i zasady udostępniania danych,
– ochrona informacji udostępnianych,
– korzyści z udostępniania i współdzielenia danych,
– dobre praktyki.

Szczegółowe informacje i zapisy – prosimy o kontakt tel. +48 22 678 01 12.
Zapraszamy