Evercom poszerzając kompletną ofertę do budowy zaawansowanych systemów SOC i SOAR zawarł umowę ze światowym liderem rozwiązań Network Detection and Response – firmą IronNet.

IronNet zapewnia głęboką widoczność ruchu sieciowego realizowaną dzięki systemowi IronDefense, który pozwala na analizę każdego zdarzenia w czasie rzeczywistym. Wyniki tej analizy mogą być współdzielone poprzez system IronDome, aby powiadomić całą grupę niezależnych użytkowników (np. w wybranym sektorze gospodarki lub na szczeblu państwowym czy organizacyjnym) o wystąpieniu wykrytych podobnych zagrożeń. Niezwykle ważną cechą tych rozwiązań jest zdolność do zapewnienia pełnej anonimowości zbieranych i analizowanych danych oraz przekazywanych informacji wynikowych.

IronDefense analizuje rzeczywisty ruch sieciowy. Dzięki mechanizmom nauczania maszynowego, sztucznej inteligencji oraz analityki behawioralnej pozwala na błyskawiczną analizę zachowań oraz identyfikację niebezpiecznych zagrożeń w formie zdarzeń. Stanowi podstawę działania dla SOC i SOAR.

IronDome to pierwsze na świecie tak zautomatyzowane rozwiązanie, które łączy urzędy o podobnej charakterystyce, firmy z jednej branży, łańcuchy dostaw, czy też regiony geograficzne w ramach wspólnej architektury obronnej.

IronDome umożliwia bezpieczne, anonimowe udostępnianie informacji o zagrożeniach i wzmacnia możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie w społeczności połączonych podmiotów. Rozwiązanie zintegrowane i bazujące na IronDefense dostarcza wgląd w pojawiające się zagrożenia w całej społeczności w czasie rzeczywistym.
Dzięki takiemu podejściu następuje ogromna poprawa bezpieczeństwa każdego użytkownika systemu.

Evercom jest autoryzowanym partnerem IronNet w Polsce. Rozwiązanie dostarczane jest zarówno w modelu inwestycyjnym, jak i usługowym.