Program unijny „Cyfrowa Gmina” jest ogromną szansą na poprawę stanu cyfryzacji każdej polskiej gminy. Finansowanie z funduszy europejskich dostarcza środki na rozwój systemów teleinformatycznych.
Evercom zapewnia realizację działań objętych dofinansowaniem związanych z:
– cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
– edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
– analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Poza realizacją zadań inwestycyjnych, Evercom proponuje także udział w konsultacjach “Cyfrowa gmina – jak skutecznie wykorzystać szansę”. Omawiają one kwestie:
– analizy potrzeb,
– skutecznego przygotowywania i składnia wniosków,
– projektowania inwestycji dopasowanych do potrzeb i możliwości gminy,
– realizacji projektów teleinformatycznych.

Terminy i zakres konsultacji są uzgadniane indywidualnie z zainteresowanymi.