Evercom zawarł umowę partnerską z firmą LOGmanager – producentem systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management).

Rozwiązania LOGmanager są dedykowane dla sektora publicznego oraz rynku średnich i dużych przedsiębiorstw. Wyróżniają się łatwością wdrożenia i zarządzania oraz doskonałym stosunkiem ceny do funkcji i jakości. Dzięki nim możliwe jest lepsze monitorowane środowiska IT w zakresie jego stanu oraz aktywności procesów i użytkowników.

Umowa współpracy przewiduje możliwość tworzenia przez Evercom nowych konektorów do systemów źródłowych i zaawansowanej kastomizacji. Evercom oferuje rozwiązanie także jako usługę.