Evercom zawarł umowę partnerską z izraelską firmą Infinidat.

Infinidat należy do firm, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, osiągnęły ogromny sukces na wymagającym rynku pamięci masowych. Założona w 2011 roku firma oferuje rozwiązania do składowania i udostępniania danych, backupu dyskowego oraz replikacji.

Infinidat, w swojej ofercie, posiada niezwykle zaawansowane hybrydowe macierze dyskowe Infinibox. Wraz z systemem InfiniGuard umożliwiają one budowę środowiska wysokiej dostępności z zachowaniem pełnej integralności danych do 50 PB. Zapewniają także pełną unifikację działania dzięki równoczesnej obsłudze wielu protokołów – VTL, NFS, CIFS, OST i RMAN.

Evercom jest autoryzowanym partnerem producenta i oferuje wszystkie jego rozwiązania wraz z usługami wdrożeniowymi i serwisem.