Evercom zawarł nową umowę z firmą Proofpoint – dostawcą najwyższej klasy rozwiązań informatycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Umowa stanowi bezpośrednia kontynuację 10-letniej współpracy obu firm.

Oferujemy i wdrażamy systemy zapewniające:
– ochronę poczty,
– blokowanie wyłudzeń danych uwierzytelniających i ataków phishingowych,
– symulację phishingu opartą na rzeczywistych technikach ataków,
– gromadzenie, archiwizację, monitorowanie i zarządzanie danymi przesyłanymi pocztą e-mail oraz szyfrowanie,
– rozliczanie użytkowników z dostępu oraz wykorzystania danych,
– spełnianie wymogów regulacyjnych prawnych i korporacyjnych.

Dla dostarczonych systemów Proofpoint zapewniamy pełne wsparcie techniczne i serwisowe.