Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu poświęconym bezpieczeństwu sieci OT i ich bezpiecznemu współistnieniu z infrastrukturą IT zgodnie z z obowiązującymi przepisami.

26 sierpnia 2019 roku, od godz. 11, siedziba Evercom (ul. Codzienna 8c, Warszawa).

Ramowy program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

– pełna separacja środowisk sieciowych,

– integracja sieci z wykorzystaniem diody danych,

– architektura sieci zapewniająca granulację ruchu sieciowego pod względem separacji sieci,

– jednokierunkowa i dwukierunkowa wymiana danych miedzy sieciami,

– przykłady rozwiązań połączeń sieci IT z sieciami OT o różnym poziomie separacji,

– monitorowanie skuteczności działania mechanizmów i rozwiązań separacyjnych.

Szczegółowe informacje i zapisy – prosimy o kontakt tel. +48 22 678 01 12.