Evercom zawarł umowę partnerską z firmą BackBox. Jest ona liderem rynku w zakresie systemów do wykonywania zcentralizowanych kopii zapasowych i odtwarzania oprogramowania zarządzalnych urządzeń IP, np.: przełączników, ruterów, bram sieciowych firewall, bram pocztowych czy aplikacyjnych. System zapewnia automatyzacje zadań i inwentaryzacji, granulację uprawnień i dostępu do obiektów dla administratorów, szyfrowanie.

Evercom jest autoryzowanym partnerem producenta, a umowa zapewnia bezpośrednią współpracę handlową i technologiczną z producentem.