Evercom uzyskał autoryzację firmy ExaGrid – producenta specjalizowanego rozwiązania z obszaru pamięci masowych.
Urządzenia ExaGrid są unikalnym połączeniem macierzy dyskowej dedykowanej dla celów składowania kopii zapasowych z najbardziej wydajnymi mechanizmami deduplikacji. Urządzenia realizują swoje zadania procując zgodnie z koncepcją sieci typu Grid.

ExaGrid korzysta z unikalnej architektury zoptymalizowanej pod kątem skalowalności, wydajności i ceny. Zapewnia ona szybkie, sprawne tworzenie kopii zapasowych ze stałym oknem backupowym, które nie wydłuża się nawet w miarę zwiększania ilości danych. Urządzenie błyskawicznie odzyskuje cały system, maszyny wirtualne czy pliki, co jest gwarancją minimalnego czasu przestoju. Rozbudowa nie wymaga wymiany sprzętu, dzięki czemu używany system wykorzystywany jest efektywnie.
Urządzenia ExaGrid wspierają kilkadziesiąt systemów backupu, między innymi Arcserve i Veritas.

Evercom realizuje serwis i wsparcie techniczne producenta na terenie Polski.