Evercom zawarł umowę partnerska z firmą Forcepoint i uzyskał autoryzację producenta. Obejmuje ona pełny zakres linii produktowych i wszystkie usługi serwisu oraz wsparcia technicznego.

Szczególnie cenne dla oferty Evercom są systemy bezpieczeństwa oparte na mechanizmach behawioralnych i sieciach neuronowych. W przygotowaniu jest koncepcja uruchomienia systemów demonstrujących te rozwiązania w laboratorium naszej firmy.

Forcepoint był już wcześniej obecny w ofercie integracyjnej Evercom pod nazwą Raytheon / Websense.