27 września 2018 roku, w ramach XXIV Forum Teleinformatyki, Evercom po raz kolejny zorganizuje Warsztaty dyskusyjne dedykowane dla osób szczebla kierowniczego.
Warsztaty dyskusyjne mają wyjątkowy charakter. To omówienie problemu i dyskusja uczestników z udziałem zaproszonych ekspertów. Są nimi wybitni praktycy, przedstawiciele sektora publicznego, mający doświadczenie w problematyce warsztatu. Metodyka warsztatu dyskusyjnego obejmuje wprowadzenie, omówienie problemów, dyskusję oraz odpowiedzi ekspertów.

Warsztat dyskusyjny 1 „Absurdy RODO w kontekście rozwiązań IT w sektorze publicznym”
Warsztat dyskusyjny 2 „Doświadczenia praktyków budowy SOC w sektorze publicznym”

Evercom przeprowadzi ponadto, dla specjalistów bezpieczeństwa IT, warsztaty techniczne obejmujące dwa 30-minutowe indywidualne laboratoria.
Laboratorium 1 – „Ochrona behawioralna – przyszłość systemów bezpieczeństwa”
Laboratorium 2 – „Poprawa wydajności i funkcjonalności systemów ochrony danych”

Kontakt, informacje i zgłoszenia – organizator Forum www.forumti.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.
Serdecznie zapraszamy.